R E C R U I T M E N T S - 2021
» Click here for recruitment of Assistant Professors & Librarians

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 1158 ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਭਰਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਗਿਆਪਨ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਦਿ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨੰਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ –

1) ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਮਾ ਪ੍ਰਦੀਪ, ਸੁਪਰਡੰਟ 98884-41285
2) ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ 78891-53733
3) ਸ਼੍ਰੀ ਨੀਤਨ ਕਪਿਲਾ, ਕਲਰਕ 81463-73902